Drukujemy recepty kodowane i niekodowane zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept.

Link do rozporządzenia

Możemy wykonać pełną personalizację druku recept obejmującą:

Pole: Świadczeniodawca:
Wydruk danych zawierających
– nazwa firmy;
– adres wraz z kodem pocztowym miejsca udzielania świadczeń;
– nr REGON miejsca udzielania świadczeń;
– nr NIP;
– nr telefonu do placówki (koniecznie; wymóg NFZ).
Możemy także wydrukować logo świadczeniodawcy – potrzebny plik graficzny jpg.

Pole: Dane i podpis lekarza:
standardowo drukujemy na wszystkich receptach nr prawa wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, lub położnej. Zapisywany jest on w formie numerycznej i kodowany kodem paskowym. W tym polu możemy wydrukować:
– imię i nazwisko, także z nadanymi tytułami np. dr hab. n. med.;
– specjalizacja (tylko jeden wiersz);
– numer telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę.